ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις επικρατούσες νομοθεσίες στα διάφορα κράτη, τόσο τα νέα όσο και τα ήδη υπάρχοντα κτίρια, είναι υποχρεωτικό να παρέχουν ικανοποιητική πυρασφάλεια στους ενοίκους.

Τα κοινά τζάμια τα οποία ευρέως είναι σε χρήση στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ουδόλως ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση. Οι υαλοπίνακες αυτοί σπάζουν όταν στην επιφάνειά τους αναπτυχθούν θερμοκρασιακές διαφορές άνω των 40°C. Επίσης το συνηθισμένο γυαλί ασφαλείας τύπου triplex  έχει παρόμοια συμπεριφορά και δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τέλος,  οι υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου securit, αν και είναι σημαντικά πιο ανθεκτικοί στις θερμοκρασιακές μεταβολές (αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι 350°C),  εντούτοις είναι ανεπαρκείς σε συνθήκες φωτιάς όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 1000°C.

Την ζήτηση αυτή, την καλύπτουν τα τζάμια πυρασφαλείας τα οποία αντέχουν για προκαθορισμένο χρόνο σε θερμοκρασίες τις τάξης των 1000°C, ώστε να εξασφαλίσουν επαρκή χρόνο διαφυγής στους ενοίκους σε περίπτωση φωτιάς.

Tα τζάμια πυρασφαλείας τα οποία αντέχουν για προκαθορισμένο χρόνο σε θερμοκρασίες τις τάξης των 1000°C

Οι υαλοπίνακες αυτοί είναι διαφόρων τύπων όπως απλοί με οπλισμό, μονολιθικοί, πολυστρωματικοί με ενδιάμεσο θερμικά ενεργοποιούμενο διογκωτικό υλικό.

Ανάλογα με την συμπεριφορά και την απόδοσή τους, αυτά τα τζάμια χωρίζονται ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις πυρασφαλείας όλων των κατηγοριών :

  • Ακεραιότητας (Integrity class E ) : Οι υαλοπίνακες πρέπει να παραμένουν αδιαπέραστοι από τις φλόγες, τον καπνό και τις αναθυμιάσεις. Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση φλόγας στην ασφαλισμένη πλευρά για συγκεκριμένο προεπιλεγμένο χρόνο.
  • Μόνωσης  (Insulation, class I) : Οι υαλοπίνακες αυτής της κατηγορίας εμποδίζουν την αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τους 140°C κατά μέσο όρο στην ασφαλισμένη πλευρά και σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 180°C σε οποιοδήποτε σημείο για προκαθορισμένο χρόνο.
  •  Ακτινοβολίας (Radiation, class W): Οι υαλοπίνακες της κατηγορίας αυτής, μειώνουν την πιθανότητα μετάδοσης της φωτιάς ως αποτέλεσμα ακτινοβολούμενης θερμότητας, είτε δια μέσου του ίδιου του υαλοπίνακα, είτε από την μη εκτεθειμένη του επιφάνεια σε παρακείμενα αντικείμενα της ασφαλιζόμενης πλευράς.