Η εταιρεία ΑΦΟΙ Δ.ΒΑΓΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε στην πόλη της Ξάνθης το 1963 από τον Παναγιώτη και Χρήστο Βιαγιανό με αντικείμενο την επεξεργασία και τοποθέτηση υαλοπινάκων. Το 1998 δημιούργησε μονάδα επεξεργασίας υαλοπινάκων 800 τ.μ. στην βιομηχανική περιοχή Ξάνθης όπου την διοίκηση αυτής ανέλαβαν οι γιοί αυτών Δημήτριος και Δημήτριος Βαγιανός. Το 2011 προχώρησε σε επένδυση επέκτασης της μονάδας σε συνολικό στεγασμένο χώρο 2800 τ.μ. και στην τοποθέτηση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες της εταιρείας και την παραγωγή περισσοτέρων προϊόντων αναβαθμίζοντας συγχρόνως την ποιότητα αυτών. Το 2013 δημιούργησε τον διακριτικό τίτλο Vagianos Glassworks και την νέα της ιστοσελίδα.

Μπιζουτέ

fp1

Ροντέ

fp2

Αμμοβολή

fp3

Τρασσέ

fp4