ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

alexisfairo

 

Πρόκειται για προΐόντα σχεδιασμένα να μπρορούν να αποροφήσουν μεγάλα ποσά ορμής πρόσκρουσης, χωρίς να διαρυγνύονται ολοσχερώς. Η όψη τους δεν διαφέρει από τους κοινούς υαλοπίνακες (τζάμια)(αντίστοιχου πάχους) και έτσι χωρίς τον παραμικρό αισθητικό συμβιβασμό προσφέρουν έναν διάφανο    φραγμό ασφαλείας  ενάντια στις περισσότερες κακόβουλες ενέργειες.

Κάθε γυαλί TRIPLEX που αποτελείται από περισσότερους από δύο υαλοπίνακες και περισσότερα από δύο πλαστικά διαστρώματα, μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτήν την κατηγορία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα αλεξίσφαιρα τζάμια παράγονται με την διαδικασία του λαμιναρίσματος, όπου πολλαπλά φύλλα γυαλιού με ενδιάμμεσες μεμβράνες πολυβυνιβουτυρελίου υπόκεινται σε υψηλότατη πίεση και θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να συσσωματόνονται σε ένα συμπαγές σύνολο.

Τα συστατικά (υαλοπίνακες ) που συγκολλόνται μεταξύ τους μπορούν να είναι είτε διάφανοι, είτε χρωματιστοί είτε υπέρλευκοι, είτε ακόμα και ενεργειακοί, ώστε το τελικό απότέλεσμα εκτός της αλεξίσφαιρης συμπεριφοράς  να έχει και άλλα χαρακτηριστικά (διακοσμητικά, θερμομονωτικά κλπ).

Τρύπες και εγκοπές είναι εφικτές εφόσον δεν ξεπερνούν κάποια φυσιολογικά όρια τα οποία άλλωστε ισχύουν και για το απλό γυαλί.

Τέλος είναι επίσης δυνατή η κατασκευή κουρμπαριστών αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων, με περιορισμένη δυνατότητα ακτίνας καμπύλότητας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σφαίρα σε αλεξίσφαιρο τζάμι - Πρίσμα Α.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Στάνταρ EN 1063 κατηγοριοποιεί τις αλεξίσφαιρες υαλώσεις ανάλογα με την αντίσταση τους σε διάφορα όπλα και είδη πυρομαχικών. Ορίζει ως υάλωση ανθεκτική σε σφαίρες, την υάλωση που αντέχει σε καθορισμένη καταπόνηση ενάντια σε πυροβολισμό από συγκεκριμένα όπλα και πυρομαχικά.

Βασίζεται σε κοινά όπλα και πυρομαχικά καθώς η ποικιλία των όπλων δεν επιτρέπει να ληφθούν όλα υπ όψιν. Η πρωταρχική λειτουργία των αλεξίσφαιρων είναι η προφύλαξη από διαπέραση σφαίρας ή τμημάτων σφαίρας στην προστατευόμενη περιοχή. Εντούτοις σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό και να απαιτείται επιπλέον μετά την κρούση το τελευταίο συνθετικό να παραμείνει αθραθστο, ώστε να μην πέσουν σκλήθρες σπαζμένου γυαλιού στον υπο προστασία χώρο. Τούτο είναι εφικτό εφόσονπροστεθούν περισσότερα φύλλα γυαλιού και μεμβρανών ώστε να προφυλαχτεί το προσωπικό (ή ευαίσθητα και μεγάλης αξίας υλικό) από τραυματισμό από τα θραύσματα του γυαλιού που μπορούν να πεταχτούν από την πίσω πλευρά της υάλωσης. Αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση ελέγχεται κατά την διάρκεια δοκιμασίας μέσω ενός ‘ελάσματος-μάρτυρα’ αποτελούμενο από ένα αλουμινένιο έλασμα τοποθετημένο πίσω από το υπό δοκιμασία προϊόν. Το έλασμα δεν πρέπει να τρυπηθεί από θραύσματα γυαλιού κατά την δοκιμή ώστε το προϊόν να εξασφαλίσει τον χαρακτηρισμό NS (NON SPALLING). Σε διαφορετική περίπτωση παίρνει τον χαρακτηρισμό S (SPALLING).

Η προστασία που παρέχεται από την αλεξίσφαιρη υάλωση εξαρτάται αφ ενός από το σχεδιασμό της, τον τρόπο τοποθέτησης της και την διατήρηση της όλης εγκατάστασης , αφ ετέρου από το ίδιο το τζάμι. Συμβουλές για την εγκατάσταση των αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων παρέχεται από το BS 5357:1995 Κώδικας Πρακτικής για την Εγκατάσταση υαλώσεων ασφαλείας. Οι απαιτήσεις και κατηγοριοποιήσεις των αλεξίσφαιρων για παράθυρα, πόρτες και στόρια , ορίζονται στο EN 1522: 1998 σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών όπως ορίζονται στο EN1523: 1998.

Τα επι μέρους συνθετικά (υαλοπίνακες και μεμβράνες) τα οποία χρησιμοποιούνται, εξασφαλίζουν την διαφάνεια και την αισθητική ουδετερότητα του τελικού προϊόντος. Εντούτοις επειδή το αυξημένο πάχος το οποίο είναι αναγκαίο κακό για έναν αλεξίσφαιρο υαλοπίνακα επιφέρει μια πράσινη απόχρωση, πολλές φορές οι επι μέρους υαλοπίνακες επιλέγονται να είναι υπερλευκης ποιότητας ώστε το τελικό προϊόν να είναι χρωματικά ουδέτερο.

Το συνολικό πάχος, βάρος καθώς και η σύνθεση  του τελικού προϊόντος, ποικίλει και εξαρτάται αποκλειστικά από το ονομαστικό διαμέτρημα της σφαίρας την οποία επιθυμούμε εγγυημένα να κατακρατήσει ο υαλοπίνακας. Η ανθεκτικότητα, η εμφάνιση και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του αλεξίσφαιρου υαλοπίνακα παραμένουν αναλοίωτα από την έκθεση στον ήλιο. Παρόλαυτά σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί έγχρωμα ή/και θερμοαπωθητικά συστατικά, δεν πρέπει να υποτιμηθεί η πιθανότητα θερμικής αυτόθραυσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνίσταται περιμετρική λείανση και προστασία των ακμών από πιθανή καταπόνηση.

Μία άλλη ιδιογενής ιδιότητα που συνοδεύει όλους τους αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες, είναι η εξαιρετική ηχομόνωση η οποία είναι  αυτονόητη όταν μιλάμε για υαλοπίνακες μεγάλης μάζας με αλλεπάληλες ενδιάμεσες ελαστομερείς μεμβράνες, όπως οι αλεξίσφαιροι. Επίσης οι αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες, εξ’ορισμού παρέχουν άριστη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Α ΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗ ΥΑΛΩΣΗ: BS 5051
Αυτό το στάνταρ ορίζει απαιτήσεις απόδοσης και μεθόδους δοκιμών για έξι Τάξεις αλεξίσφαιρων υαλώσεων σε εσωτερικούς χώρους, σχεδιασμένα να ανθίστανται επίθεση από περίστροφα, τουφέκια και καραμπίνες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Η  κατηγοριοποίηση των τύπων ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ υαλοπινάκων  ασφαλείας ακολουθεί μια ονοματολογία η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες επιδόσεις οι οποίες ελεγχονται/μετρούνται σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία περιγράφει το Ευρωπαικό πρότυπο EN 356.

Οι εν λόγω κατηγορίες κατάταξης έγιναν με βάση τις παρακάτω επιδόσεις :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΟΠΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΛΩΝ
BR1 0,22 Long rifle Long rifle 360m/s 3
BR2 9mm parabellum Luger, Uzi 400 m/s 3
BR3 0,357 magnum Magnum 430 m/s 3
BR4 0,44 magnum Magnum 440 m/s 3
BR5 5,56x45mm M16 950 m/s 3
BR6 7,62x51mm soft core FAL / Winchester 820 m/s 3
BR7 7,62x51mm hard core FAL 830 m/s 3
SG1  12/70 Riotgun 420m/s 1
SG2  12/70 Riotgun 420 m/s 3

 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται ολοφάνερο, ότι σύμφωνα με τα Ευρωπαικά στάνταρ η κατηγοριοποίηση ασφαλείας ενός υαλοπίνακα, είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ της συνθέσεώς του και εξαρτάται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την επίδοση ανθεκτικότητάς του κατα την διαδικασία του τέστ. Είναι λογικό και επόμενο η τεχνολογία των υλικών , με την πάροδο του χρόνου, να δίνει νέα προιόντα τα οποία με μικρότερο βάρος να επιτυγχάνουν καλλίτερες επιδόσεις και συνεπώς να «παίρνουν» υψηλότερα πιστοποιητικά ασφαλείας. Αποτελεί τεχνολογικό επίτευγμα και στόχο της παγκόσμιας βιομηχανίας γυαλιού να λανσάρει στην  αγορά νέα γυαλιά τα οποία με μικρότερο πάχος και μικρότερο βάρος να ανταποκρίνοντια καλλίτερα σε συνθήκες μηχανικής  καταπόνισης.

Είναι καθήκον και σκοπός της εταιρίας PRISMA να φροντίζει και να εισάγει πρώτη κάθε νεο προιον γυαλιού το οποίο ενσωματώνει τέτοιου είδους τεχνολογικά καινοτόμες τεχνολογίες…………..

 

ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟ

Μια ειδική εφαρμογή των πολυστρωματικών υαλοπινάκων ασφαλείας είναι η αντικυκλωνική τους δράση.

Ειδικά σε περιοχές όπου πλήτονται από κυκλώνες ή και από γενικότερα έντονα καιρικά φαινόμενα, υπάρχει η ανάγκη τζαμιών που να εξασφαλίζουν την ακαιρεότητα της περιουσίας όχι μόνο από την σφοδρότητα των ανέμων , αλλά και από τα αντικείμενα τα οποία ακουσίως ίπτανται ένεκα των φαινομένων αυτών.

Η τεχνολογία του γυαλιού έδωσε την λύση κατασκευάζοντας πολυστωματικούς υαλοπίνακες με αυξημένο πάχος ενδιαμέσων μεμβρανών ασφαλείας.

Οι υαλοπίνακες αυτοί έχουν σχσδιαστεί έτσι ώστε να εμφανίζουν  αυξημένη αντοχή σε τυχαίες προσκρουσεις τέτοιων ιπτάμενων αντικειμένων με σκοπό την αποφυφή της εισχόρησής τους στους εσωτερικούς χώρους. Η όψη των υαλοπινάκων αυτών είναι τελείως ουδέτερη και δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτή των κοινών υαλοπινάκων.

Βεβαίως, είναι σημαντικό να προσέξει κανείς ότι τα τζάμια αυτά για να λειτουργήσουν θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε αντιστοίχως ανθεκτικά πλαίσια.

Το όριο ασφαλείας πάνω από το οποίο ένας υαλοπίνακας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΣ, έχει ορισθεί σε κρούση αντικειμένου με ορμή 450j. Αυτό σε απλά Ελληνικά σημαίνει ότι αντέχει σε κρούση ενός  αντικειμένου βάρους 4Kgr, διαστάσεων 50mmX100mm το οποίο κινείται με ταχύτητα 60Κm/h.